Casa do Povo de Vermoim                                                                    
​R. Cavaco 290

Maia


​Instrutor: Rui Teixeira - Faixa Preta 1º Dan
Contactos: 937523516
ruiteixeirabukan@gmail.com

Facebook: Rui Teixeira - Instrutor Krav MagaBukan Escola de Krav-Maga - Maia

Instagram: prof.rui.bukan

Parque Health Club                                                                               
R. Eng. Frederico Ulrich 2650 

4470-998 Maia


Instrutor: Rui Teixeira - Faixa Preta 1º Dan

Contactos: 937523516
ruiteixeirabukan@gmail.com

Facebook: Rui Teixeira - Instrutor Krav MagaBukan Escola de Krav-Maga - Maia
Instagram: 
prof.rui.bukan


Crossfit Cubo                                                                                        
Rua de terra monte 781 Armazém A65 
4470-122 Maia


Instrutor: Mário Oliveira - Faixa Preta 1º Dan


Fitness Up Jumbo Maia                                                                         

Jumbo de Maia EN14 Lugar do Chiolo, 4475-045 Maia

    
Instrutor: Artur Sousa - Faixa Castanha
Contactos: 912652014
asousa.bukan@gmail.com
Instagram: 
artursousa_bukan_kravmaga